Nyhet - Digital dugnad
Innsamling ved salg av digitale skrapelodd
Image

Medlemsregister

Medlemsregisteret er hjertet i systemet og inneholder informasjon om medlemmene. Brukervennlighet står høyt sammen med fleksibilitet så systemet passer til organisasjonens behov.

Kommunikasjon

Å samle kommunikasjon på en plattform gir mange fordeler. Med Tutti-appen vil medlemmer og foresatte alltid kunne hente frem riktig informasjon, rett i appen. Man kan også sende e-post og sms direkte fra Styreportalen.

Styrearbeid

Et skreddersydd verktøy for den daglige driften til styret. Med møtemodul, dokumentarkiv, styrekalender og årshjul vil de fleste oppgaver bli løst på et sted.

Valgfrihet

Det er flere måter å sette opp Styreportalen på og i tillegg kan dere velge tilleggsmoduler som er skreddersydd for å løse spesifikke oppgaver. På denne måten slipper dere å betale for funksjonalitet dere ikke trenger.

Kontakt oss

Husk å fylle ut alle feltene.
Husk å fylle ut alle feltene.
Husk å fylle ut alle feltene.